Zavičajni muzej Varaždinske Toplice

Zavičajni muzej Varaždinske Toplice osnovao je 1937. godine toplički ljekarnik i polihistor mr. ph. Josip Čabrian. Muzej je smješten u prizemlju Starog grada u centru Varaždinskih Toplica.

Muzej sadrži arheološku, balneološku, etnografsku, kulturno ‐ povijesnu, numizmatičku i povijesnu zbirku, te likovni fundus. Muzej vodi brigu o arheološkom parku Aquae Iasae i o tradicijskoj kući iz 1801. godine koja se nalazi u centru grada u kojoj je smještena etnografska zbirka.

Jedan od najvrednijih muzejskih eksponata je nadaleko poznat mramorni kip rimske božice Minerve iz 2. st. p. Kr. Statua je otkrivena tijekom arheoloških istraživanja 1967.godine, pronađena je u dijelovima, zatrpana naslagama zemlje i ostacima arhitekture vlastitog joj hrama. Pronađena je zajedno s postamentom i natpisnim poljem koje upućuje na vrijeme nastanka skulpture.

Uz kip božice Minerve, značajniji muzejski eksponati svakako su i zavjetni žrtvenici nimfama i drugim božanstvima, reljefi Nimfeja iz 2. stoljeća te ploča imperatora Konstantina Velikog. Muzejski eksponati svjedoče o neprekinutom kontinuitetu obitavanja i liječenja u Varaždinskim Toplicama.