Turizam kroz stoljeća

znamenitosti-turizam-kroz-stoljeca

Prvi hotel (Stari grad) Varaždinske Toplice dobivaju 1695. godine pregradnjom kaštela u dvorac. Nasuprot spomenutom hotelu 1756. godine izgrađena je jednokatna gostionica koja je imala restoran i desetak lijepo uređenih soba, a 1779. godine sagrađene su prve zidane kupelji poslije Rimljana (u međuvremenu su postojale samo drvene kupališne zgrade). Moderno kupališno lječilište pod liječničkim nadzorom osnovano je 1. svibnja 1820. nakon čega turizam u Varaždinskim Toplicama doživljava silan zamah. U samo par godina Varaždinske Toplice su imala tri kupališna hotela i četiri zgrade termalnih kupelji, veliki kupališni park, brojne aleje i nasade te stalnog kupališnog liječnika.

Staležne podjele također su utjecale na razvoj turizma i izgled naselja. Tako je u „Donjem mjestu“ 1844. izgrađena pučka kupelj za pripadnike nižeg društva, a elitna klijentela višega društva ostaje u „Gornjem mjestu“. Za turiste koji dolaze iz raznih zemalja prostrane Habsburške monarhije pa i drugih zemalja Europe, tiskaju se promidžbene knjige, brošure, prospekti, cjenici i liste gostiju na njemačkom jeziku. Svjedočanstva o tom vremenu su i brojne topličke razglednice.

Početkom 20. st. podiže se velebni hotel Josipova kupelj, a turizam u Varaždinskim Toplicama dostiže svoj vrhunac. U okviru kupališnog lječilišta postojalo je više pansiona, pučkih gostionica te nekoliko uglednih restorana i kavana. Uz objekte kupališnog lječilišta zasađeni su drvoredi i drugo zelenilo. Za potrebe elitne klijentele, sjeverno od glavne lječilišne zgrade, zasađen je lijep vrt, dok glasoviti veliki kupališni perivoj izrasta uz termalno vrelo. Tada su Varaždinske Toplice imale čarobnu živopisnost, šarm i eleganciju uz primjeren kulturni, društveni i zabavni život.

Varaždinske Toplice jedan su od rijetkih gradova u Varaždinskoj županiji po brojnoj koncentraciji kulturno-povijesnih spomenika. Stoga se u novije vrijeme pokreću razni kulturni sadržaji kao što su izložbe, koncerti, obnova običaja vezanih uz rimsku kulturu, etnologiju i sl. Isto tako postoje i dobri uvjeti za razvoj lječilišno-zdravstvene rekreacije, raznih sportskih sadržaja, lova, obiteljskog turizma, gastronomske ponude i dr. Ljubiteljima pješačenja i planinarenja na raspolaganju su markirane staze, a uz očuvanu prirodu i izniman arheološki park, Varaždinske Toplice se sve više razvijaju u turističko-kulturnu i zdravstveno-lječilišnu destinaciju i polako vraćaju svoj prestižni status.

Josipova kupelj

Godine 1910. srušena je zgrada stare Josipove kupelji, a izgrađen je veliki moderan hotel i moderno zdanje hotela građenog u secesijskom stilu bilo je smješteno južno od arheološke zone. Imao je 54 sobe (110 postelja) i 16 kabina, električnu rasvjetu, tri električna dizala, a u prizemlju se nalazila luksuzna kino dvorana. Tijekom Drugog svjetskog rata kupalište stradava, lječilišni objekti su oštećeni, a hotel je nakon požara ostao neupotrebljiv, do temelja srušen i zatrpan.

Konstantinov dom – najstariji dio modernog lječilišta

Zgrada Konstantinovog doma potječe iz 1779. godine, a kroz godine njezin je izgled promijenjen brojnim preuređenjima. Nakon požara 1779.  godine Kaptol gradi novo kameno kupalište nazvano “Konstantinova kupelj”. Krajem 18., a osobito u prvoj polovici 19. stoljeća kupalište doživljava jači razvitak. Moderno kupališno lječilište osnovano je 1. svibnja 1820. godine po načelima aktualne medicinske znanosti.

Tijekom Prvog svjetskog rata dolazi do promjena u kupališnom životu pa je Konstantinov dom uređen za potrebe vojne bolnice. Između dva rata Toplice su imale bogat lječilišni, zabavni, kulturni i društveni život.

Do 1954. godine zgrada je imala tornjić s kupališnim signalnim zvonom za najavu smjene kupanja. Objektom, drastično pregrađenim 1954. godine, služi se Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Lovrina kupelj

Za potrebe smještaja konjskih zaprega kupališnih gostiju 1871. godine podiže se kupelj zagrebačkog Kaptola tzv. Lovrina kupelj.  Početkom 20. stoljeća preuređena je u lječilišni hotel. Karakterizira ju lijepo unutrašnje dvorište.

Pučka kupelj

U donjem mjestu smještena je treća lječilišna zgrada Pučka kupelj podignuta 1844. radi stroge staleške podjele kupališnih gostiju.  Kraj kupelji podignuta je i pučka gostionica, sada Hotel “Tonimir”.

Kupališni perivoj

Gradnjom novih lječilišnih objekata javlja se potreba za formiranjem najvećeg topličkog perivoja oko termalnog vrela čija gradnja započinje 1820. godine. U perivoju se kasnijih godina odvijao znatan dio kulturno-zabavnog života. Analizom starog katastarskog plana ustanovljeno je da se već 1866. godine perivoj prostirao na 1,95 ha, što je otprilike polovina današnje površine. Perivoj se sastojao iz dva dijela: dekorativnog parternog vrta na platou ispod brežuljka, na mjestu današnje arheološke zone i pejzažno oblikovanog perivoja koji se nalazio sjeverno na znatno većoj površini.

Šute i prališća

Posebni toplički nazivi koji se ne mogu čuti nigdje drugdje u Hrvatskoj osim u Varaždinskim Toplicama su šute i prališća. Šute su česme iz kojih neprekidno teče čista termalna voda koja se dovodi iz jedinog sumpornog termalnog vrela koje se nalazi u srcu arheološkog lokaliteta AQUAE IASAE. Prališća su mjesta gdje također neprekidno teče termalna voda na kojima su Topličanci sazidali kade u kojima su prali rublje pomoću termalne vode, a vrlo često su ih koristili i za održavanje osobne higijene odnosno kupanje.